Tuyên truyền – Triển khai “Luật thanh niên 2020” cho ĐVTN năm học 2023 – 2024!!!

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong thanh niên thanh niên trường học năm học 2023 – 2024; Đoàn trường phối hợp với Tổ pháp chế nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến “Luật thanh niên 2020” cho 100% ĐVTN trong nhà trường vào sáng ngày 27 tháng 11 năm 2023.
Trong bài phát biểu khai mạc, Đồng chí Phạm Văn Thuận Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh,Thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy để nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội và đối với gia đình và bản thân, đề nghị tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường kết hợp chặt chẽ với nhau tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên tới từng thanh niên để thanh niên thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật Thanh niên, thấy rõ những chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho thanh niên, góp phần bảo đảm đưa Luật Thanh niên đi vào cuộc sống một cách thực chất.


Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã truyền tải những thông tin cơ bản về Luật Thanh niên và những điểm đổi mới của Luật Thanh niên năm 2020. So với Luật thanh niên năm 2005, Luật năm 2020 đã có nhiều điểm mới. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, gồm 7 chương, 41 điều (tăng 1 chương và 5 điều), cụ thể: Những quy định chung; Trách nhiệm của thanh niên; Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của tổ chức thanh niên; Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình; Quản lý nhà nước về thanh niên và Điều khoản thi hành.


Đặc biệt, Luật Thanh niên năm 2020 bổ sung quy định về Tháng Thanh niên, và Đối thoại với thanh niên. Theo đó, Luật Thanh niên năm 2020 đã dành một điều để quy định tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên. Cùng với đó, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW của Đảng, Luật Thanh niên 2020 cũng dành riêng một điều về quy định việc Đối thoại với thanh niên. Theo đó, người đứng đầu chính quyền các cấp có trách nhiệm trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên thông qua những hoạt động đối thoại với thanh niên.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ