Bộ môn GDCD 2021-2022

Kiểm tra cuối ký 2 -22-23

Mã 801 Mã 802 Mã 803 Mã 804 Đặc ta -KTPL 10-KTCK 2022023 Hướng dẫn chấm -KTPL 10-KTCK 2- 22-23 Ma trận KTCK 2 KTPL 10-22-23

Kiểm tra cuối kỳ 2 – 22- 23

CD11 CK2 22-23 801 CD11 CK2 22-23 802 CD11 CK2 22-23 803 CD11 CK2 22-23 804 ĐẶC TẢ CK2 CD11(22-23) – HDC GDCD 11 cuối kì 2(22-23) MA TRẬN CK2

Hồ sơ KTGK 2- C DÂN 11-22-23

Đặc tả KTGK2 CD 11-22-23 ĐỀ 801 ĐỀ 802 ĐỀ 803 ĐỀ 804 Hướng dẫn chấm c dân 11 KTGK2- 22-23 MA TRẬN KTGK2 CD11- 22-23


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ