Tư liệu dạy & học

CNNN-KTCK2-23-24

https://drive.google.com/file/d/1geiPeFV0auB3j_RMfMaP3y0xMWFbDPMQ/view?usp=sharing

SINH-KTCK223-24

https://drive.google.com/file/d/1QHs_d0emkCndjaCrEx94mFQG1WejlyBJ/view?usp=sharing

HOA-KTCK2-23-24

https://drive.google.com/file/d/1DvDOZvuzSGdgHF6pGL7wj78cDzXYOMFT/view?usp=sharing

Ma trận_Đề cương KT HK2_23-24 Toán+Tin

1. Ma trận Tin 10 HK2_23-241. Ma trận Tin 11 HK2_23-241. Ma trận Toán 10 HK2_23-241. Ma trận Toán 11 HK2_23-24.1. Ma trận Toán 12 HK2_23-241+2 Ma trận+ Đề cương


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ