Trường THPT Quế Sơn Quảng Nam là ngôi trường trung học Công Lập ra đời vào năm 1958 – trong bom đạn khói lửa của chiến tranh, sau trường Trần Quý Cáp – Hội An (1952) và Trần Cao Vân – Tam Kỳ (1956). Đến nay, trường đã đi qua chặng đường 62 năm hình thành & phát triển với những thành quả đáng tự hào – trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, góp phần làm rạng danh một vùng đất có truyền thống hiếu học từ bao đời nay. Xem thêm…

Thông báo - Thông Tin

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

TIN TỨC SỞ GIÁO DỤC

Hoạt động Đoàn trường - Công Đoàn

Chi bộ


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ