Trường THPT Quế Sơn Quảng Nam là ngôi trường trung học Công Lập ra đời vào năm 1958 – trong bom đạn khói lửa của chiến tranh, sau trường Trần Quý Cáp – Hội An (1952) và Trần Cao Vân – Tam Kỳ (1956). Đến nay, trường đã đi qua chặng đường 62 năm hình thành & phát triển với những thành quả đáng tự hào – trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò, góp phần làm rạng danh một vùng đất có truyền thống hiếu học từ bao đời nay. Xem thêm…

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Danh mục SGK lớp 12

PL I -_DANH MUC SGK12 – THPT.doc.signed PL II – DANH MUC SGK 12 – MON GDQPAN.signed

TIN TỨC SỞ GIÁO DỤC

Danh mục SGK lớp 12

PL I -_DANH MUC SGK12 – THPT.doc.signed PL II – DANH MUC SGK 12 – MON GDQPAN.signed

Hoạt động Đoàn trường - Công Đoàn

Danh mục SGK lớp 12

PL I -_DANH MUC SGK12 – THPT.doc.signed PL II – DANH MUC SGK 12 – MON GDQPAN.signed

Chi bộ

Danh mục SGK lớp 12

PL I -_DANH MUC SGK12 – THPT.doc.signed PL II – DANH MUC SGK 12 – MON GDQPAN.signed


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ