Bộ môn Hóa 2023-2024

HOA-KTCK2-23-24

https://drive.google.com/file/d/1DvDOZvuzSGdgHF6pGL7wj78cDzXYOMFT/view?usp=sharing

HOÁ 12 – KTGK II- 23 – 24

Bảng đặc tả ktgk 2-hoá 12-2024 Dap_an_MÃ ĐỀ 301-303,305,307- KTGK 2-2024 Mã đề 302-ktgk 2-2024 MÃ ĐỀ 304-KTGK 2-2024 ma trận ktgk 2- hoá 12-2024 Ma_de_301, KTGK 2-2024 CHÍNH THỨC

HOA 11 – KTGK II -23-24

BANG DAC TA KT GIUA KY II HOA 11(23-24) DAP AN MA TRAN KT GK II KHOI 11 Ma_de_301 Ma_de_302 Ma_de_303 Ma_de_304


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ