Bộ môn Tin Học 2023-2024

Ma trận_Đề cương KT HK2_23-24 Toán+Tin

1. Ma trận Tin 10 HK2_23-241. Ma trận Tin 11 HK2_23-241. Ma trận Toán 10 HK2_23-241. Ma trận Toán 11 HK2_23-24.1. Ma trận Toán 12 HK2_23-241+2 Ma trận+ Đề cương

Toán-Tin_Ma trận và Đề cương ôn tập KT GK2_23-24

Ma trận Tin 10_GK2_23-24(có điều chỉnh)Đề cương Tin 10_GK2_23-24Đề cương Toán 12_GK2_23-24Ma trận Toán 10_GK2_23-24Đề cương Toán 10_GK2_23-24Ma trận Toán 11_GK2_23-24Đề cương Toán 11_GK2_23-24Ma trận Toán 12_GK2_23-24Ma trận Tin 10_GK2_23-24Ma


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ