Bộ Môn Toán 2023-2024

Ma trận_Đề cương KT HK2_23-24 Toán+Tin

1. Ma trận Tin 10 HK2_23-241. Ma trận Tin 11 HK2_23-241. Ma trận Toán 10 HK2_23-241. Ma trận Toán 11 HK2_23-24.1. Ma trận Toán 12 HK2_23-241+2 Ma trận+ Đề cương

Toán 11_KTGK2_23-24 (Ma trận, đặc tả, đề, đáp án)

Toán 11_GK2_23-24_Ma trận, đặc tả1- Đề 101-Toán 11 -GK2-23-242- Đề 102-Toán 11 -GK2-23-243- Đề 103-Toán 11 -GK2-23-243- Đề 103-Toán 11 -GK2-23-244- Đề 104-Toán 11 -GK2-23-24Đáp án Trắc nghiệm Toán 11-GK2_23-2411.

Toán 10_KTGK2_23-24 (Ma trận, đặc tả, đề, đáp án)

Toán 10_GK2_23-24_Ma trận, đặc tả101-Toán 10 -GK2-23-24.102-Toán 10 -GK2-23-24.103-Toán 10 -GK2-23-24.104-Toán 10 -GK2-23-24.Đáp án Trắc nghiệm Toán 10-GK2_23-24Toán 10_GK2_23-24_Ma trận, đặc tảĐáp án TL Toán 10 _GK2_23-24

Toán-Tin_Ma trận và Đề cương ôn tập KT GK2_23-24

Ma trận Tin 10_GK2_23-24(có điều chỉnh)Đề cương Tin 10_GK2_23-24Đề cương Toán 12_GK2_23-24Ma trận Toán 10_GK2_23-24Đề cương Toán 10_GK2_23-24Ma trận Toán 11_GK2_23-24Đề cương Toán 11_GK2_23-24Ma trận Toán 12_GK2_23-24Ma trận Tin 10_GK2_23-24Ma


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ