Tọa đàm giữa lãnh đạo nhà trường và học sinh. Trải nghiệm “Một giờ làm hiệu trưởng” của học sinh!

Lúc 14h ngày 26/4/2021 đoàn trường phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức buổi tọa đàm giữa lãnh đạo nhà trường và học sinh. Trải nghiệm “Một giờ làm hiệu trưởng” của học sinh.

 

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể trao đổi những tâm tư, nguyện vọng với nhà trường, qua đó thể hiện mong muốn được học tập, sinh hoạt trong môi trường phù hợp, đồng thời thể hiện mong ước về việc xây dựng một ngôi trường hạnh phúc.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ