Ngoại khóa tuyên truyền pháp luật ATGT và hướng dẫn lái xe an toàn năm học 2020 – 2021!!!

💕Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tham gia giao thông trong học sinh. Từ đó góp phần giảm thiểu vi phạm giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Sáng ngày 31/01/2021 Đoàn trường THPT Quế Sơn tổ chức buổi Ngoại Khoá Tuyên Truyền Và Giáo Dục Luật An Toàn Giao Thông cho 733 ĐVTN trong nhà trường. Nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT. Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn, ùn tắc giao thông.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ