Lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn hội năm 2022 với chủ đề “Kỹ năng thanh niên”

Nhằm trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn hội. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đoàn hội trong toàn trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ. Sáng chủ nhật ngày 6/3/2022 đoàn trường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn hội với chủ đề “Kỹ năng thanh niên”.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ đoàn hội đã nắm được một số nghiệp vụ công tác Đoàn hội; Các kỹ năng lều trại; Các nội dung huấn luyện: Dấu đi đường, Nút dây, Morser, Semaphore, Mật thư, Kĩ năng quản trò, Trò chơi nhỏ … Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ đoàn hội đã được bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức, chỉ đạo công tác đoàn tại chi đoàn. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn hội được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức hoạt động giữa các chi đoàn. Từ đó, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng và phát triển phong trào Đoàn tại đơn vị.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ