Hội nghị triển khai chương trình ĐVTN đăng ký thực hiện 05 ngày tình nguyện/ năm năm học 2022 – 2023

Nhằm đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, phát huy vài trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong nhà trường, đề ra phương pháp, cách thức thực hiện đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện/năm trong trường học. Chiều ngày 28/10/2022 đoàn thanh niên tổ chức hội nghị triển khai chương trình ĐVTN đăng ký thực hiện 05 ngày tình nguyện/ năm năm học 2022 – 2023 cho 21 chi đoàn.

Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên được các chi đoàn thực hiện ngay từ đầu năm. Thông qua ban hành hướng dẫn cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học của Đoàn trường, ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Đoàn các trường đã phân loại hoạt động thành tình nguyện ngắn hạn, tình nguyện trung hạn và tình nguyện dài hạn. Trong đó, tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 01 ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện trung hạn và hoạt động tình nguyện dài hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà ĐVTN tham gia.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ