Hành trình về địa chỉ đỏ năm 2023: Di tích lịch sử cấp tỉnh “Quang Ánh Minh”!!!

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, có những hành động thiết thực, ý nghĩa để cùng tri ân các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Giúp các em có trải nghiệm mới, cho các e hiểu hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh cao cả của những người mẹ, anh hùng đi trước. Lịch sử trong những trang sách tuy đã thuộc nằm lòng, nhưng tận mắt tham quan di tích, nghe thuyết trình về lịch sử ngay tại địa chỉ đỏ, đoàn viên, thanh niên càng thấm thía hơn về hoạt động cách mạng cũng như sự hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ và nhân dân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.


Ngày 5/1/2023 Đoàn thanh niên tổ chức hành trình hướng về địa chỉ đỏ: Di tích lịch sử “Quang Ánh Minh” – Tam Hải – Núi Thành. Hành trình về nguồn lần này, các ĐVTN được lắng nghe về những chiến công, những trận đánh, những căn hầm bí mật cùng những bút tích, tài liệu … các bạn đoàn viên như được trở lại với quá khứ hào hùng, cảm nhận sâu sắc những gian khổ và sự kiên cường của các bậc anh hùng đã đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc.


Chi bộ An Hòa (Quang Ánh Minh) được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng địa phương. Chi bộ An Hòa ra đời góp phần tạo sự phát triển liên tục của phong trào cách mạng ở Tam Kỳ và toàn tỉnh Quảng Nam. Nơi đây được xem là di tích lịch sử của địa phương trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chi bộ Đảng đầu tiên “Quang Ánh Minh” sống mãi trong tâm thức của người dân Núi Thành nói riêng và nhân dân tỉnh Quảng Nam nói chung.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ