Công trình thanh niên chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021

Công trình thanh niên: là phương thức hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức thực hiện, nhằm tạo môi trường để đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức Đoàn – Hội; qua đó giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức vì tập thể, cộng đồng.

 

Thực hiện theo chương trình công tác đoàn và phòng trào thanh niên trường học năm học  2020 – 2021, đoàn trường đã tiến hành làm công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 26/3/1931-2021.Vì khu học đường ở cách xa nhà vệ sinh nên các bạn ĐVTN thường bị ướt khi trời mưa cũng như chịu ánh sáng mặt trời vào mùa nắng nóng. Công trình bao gồm 30m mái che từ khu học đường đến khu vệ sinh với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ