Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống – Sức khoẻ tinh thần cho học sinh THPT

Giáo dục kỹ năng sống ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển của cá nhân, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày càng phát triển mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho con người.  Bên cạnh việc học kiến thức, các nội dung giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp các em học tập tốt hơn, biết được phương pháp học hiệu quả. Ngoài ra giáo dục kỹ năng sống còn giúp các em nhận thức được bản thân mình cũng như biết cách giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh…. Đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của học sinh.

Nhà trường, đoàn thanh niên phối hợp với tổ chức “Trả lại tuổi thơ cho em” đưa chương trình: Giáo dục Kỹ năng sống – Sức khoẻ tinh thần cho học sinh khối 10 trở thành một trong những hoạt động thường xuyên. Các chuyên đề

Kỹ năng chắm sóc và bảo vệ bản thân; Kỹ năng học tập hiệu quả; Kỹ năng quản lý cảm xúc; Kỹ năng Thể hiện lòng biết ơn; Kỹ năng thoát hiểm; Kỹ năng Thuyết trinh; Kỹ năng Tự lập; Kỹ năng Ứng xử học đường; Xây dựng sự Kiên định …

Với các phương pháp giáo dục tích cực, chủ động:

–        Giáo dục thông qua các trò chơi nhận thức hào hứng mà ý nghĩa

–        Giáo dục thông qua tình huống, những câu chuyện thực tế gần gũi

–        Giáo dục thông qua thực hành và trải nghiệm ngay tại lớp học, áp dụng các phương tiện và kỹ thuật giảng dạy hiện đại, hiệu quả giúp học viên hiểu bài và nhớ bài ngay tại lớp.

 

Không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của môn học này trong việc rèn luyện và hình thành nhân cách con người, là nhân tố tạo nên một môi trường ứng xử hài hòa, khoan dung, độ lượng, tạo ra một xã hội văn minh, hiện đại, phồn vinh và thịnh vượng./.

 

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ