Toạ đàm giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh khối 12 năm học 2023 – 2024

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024;
Căn cứ Chương trình công tác số 1950/SGDĐT-GDTrH, ngày 25/8/2023 của Sở GD & ĐT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024. Trường THPT Quế Sơn tổ chức buổi tọa đàm giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh khối 12 năm học 2023-2024.


Nhằm đổi mới công tác quản lý giáo dục, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và các vấn đề học sinh quan tâm, nêu cao tinh thần dân chủ tại đơn vị. Tạo điều kiện cho học sinh nhà trường được gặp gỡ trao đổi và nói lên những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng đối với nhà trường. Cùng với nhà trường bàn các giải pháp phối hợp để củng cố, ôn tập chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh khối 12 tham gia và hoàn thành tốt kỳ thi TN THPT năm 2024.


Buổi toạ đàm diễn ra thành công như mong đợi; Đại diện học sinh ở 7 chi đoàn khối đã mạnh dạn nêu lên những ý kiến, nguyện vọng cũng như đóng góp nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ