Cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2020- 2021

Cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp trường với 4 đề tài, 5 ý tưởng đến từ các bạn ĐVTN!!!

Chúc mừng đề tài của bạn Trúc Hân chi đoàn 12/1 và ý tưởng của bạn Văn Bình 11/1 được chọn tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ