Thủ tục cấp bản sao bằng TN THPT

Để tạo điều kiện cho công dân làm thủ tục cấp giấy xác nhận THCS và bản sao bằng tốt nghiệp THPT được thuận lợi nhất
Phòng CNTT-KTKĐCLGD thông báo để các trường hướng dẫn cho công dân có thể đăng ký trực tuyến (ở bất kỳ đâu) không cần đến trường để ký xác nhận của Hiệu trưởng các trường (các cơ sở giáo dục) nơi công dân đã tốt nghiệp.
Công dân chỉ cần truy cập vào trang web: dichvucong.quangnam.gov.vn và vào mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH để chọn cấp bản sao và thực hiện gửi qua mạng internet.
Căn cứ vào đơn của công dân, Sở GDĐT sẽ kiểm tra đúng với hồ sơ gốc sẽ cấp cho công dân

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ