Tháng Bảy 19, 2021

Thủ tục cấp bản sao bằng TN THPT

Để tạo điều kiện cho công dân làm thủ tục cấp giấy xác nhận THCS và bản sao bằng tốt nghiệp THPT được thuận lợi nhất Phòng CNTT-KTKĐCLGD thông báo


Điện thoại

Email

Thông Báo

Văn Bản

Nội Bộ