Trao học bổng ” Vì ngày mai”

Sáng ngày 08/12/2020, tổ chức Quỹ học bổng” Vì ngày mai” của cựu giáo viên trường Trần Phú đã về trao 07 xuất học bổng ( đợt 1) cho 07 học sinh vượt khó học giỏi của trường THPT Quế Sơn

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ