Sinh hoạt chuyên môn cụm IV bộ môn “GDTC-QPAN” năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch số 1814/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2022 của sở giáo dục đào tọa Quảng Nam; Kế hoạch số 143/KH-NH ngày 5/12/2022 của trường THPT Nguyễn Hiền (Cụm trưởng cụm IV) về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn các trường THPT cụm số IV nhằm mục đích tạo điều kiện cho các trường chia sẻ thông tin về việc tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động chuyên môn khi thực hiện chương trình GDPT 2018.


Sáng ngày 15/12/2022 Trường THPT Quế Sơn được sự phân công của cụm trưởng đã tổ chức đăng cai sinh hoạt chuyên môn bộ môn GDTC – QPAN. Tại buổi sinh hoạt thầy giáo Hà Lam Thuận đã thực hiện 1 tiết dạy môn GDTC 10; Báo cáo về tình hình tổ chức dạy học chương trình GDPT 2018: những thuận lợi, khó khăn, đề xuất…;Báo cáo việc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của bộ giáo dục đào tạo.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ