Hoạt động tháng 10 của CLB Tiếng Anh. Chủ đề: Gia đình và sức khoẻ: Family & Health

Sau lễ ra mắt CLB Tiếng Anh, các thành viên của CLB tham gia sinh hoạt nhiệt tình, với nhiều hình thức phong phú thu hút được nhiều thành viên mới. Với chủ đề Family & Health các bạn đã xây dựng một clip rất thú vị.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ