Đối thoại giữa lãnh đạo với học sinh – Toạ đàm “Một giờ làm hiệu trưởng” năm học 2022 – 2023

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học hạnh phúc” của ngành, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thể trao đổi những tâm tư, nguyện vọng với nhà trường, qua đó thể hiện mong muốn được học tập, sinh hoạt trong một môi trường phù hợp. Nhà trường tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh và toạ đàm “Một giờ làm hiệu trưởng” với đại diện 21 lớp học.


Buổi đối thoại tập trung vào các nội dung chính: Phụ huynh, học sinh có thể trao đổi trực tiếp những vấn đề về việc học tập của lớp, về vệ sinh môi trường, về bạo lực học đường; Việc giảng dạy của giáo viên và việc học của học sinh; Việc trang bị các điều kiện phục vụ dạy và học; Việc tổ chức các hoạt động…


Buổi đối thoại đã nhận được hơn 70 ý kiến từ 21 chi đoàn, đại diện lãnh đạo cũng đã giải trình đầy đủ, thoải mãn tất cả ý kiến của các lớp, được sự đồng tình và ghi nhận của trưởng ban đại diện ban cha mẹ học sinh.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ