Đoàn trường xây dựng mô hình Cổng trường An toàn giao thông “Xanh – Sạch – Đẹp”


Mô hình Cổng trường An toàn giao thông của Đoàn trường THPT Quế Sơn có sự đóng góp rất lớn của đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Những bạn học sinh mang trên mình màu áo xanh thanh niên cùng với đeo khẩu trang trong hoàn cảnh dịch bệnh là những gương mặt tiêu biểu điển hình trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ, xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông đến bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh. Từ đó để thấy rằng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông không còn là trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, các ban ngành… mà là trách nhiệm của mỗi người, nhất là đoàn viên thanh niên-thế hệ đang ngồi trên ghế nhà trường. Chính tuổi trẻ có tác động rất lớn trong việc xây dựng và duy trì cổng trường An toàn giao thông và tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của nhân dân địa phương trong vấn đề giao thông. Đoàn Trường THPT Quế Sơn xây dựng mô hình Cổng trường An toàn giao thông Xanh sạch đẹp với hi vọng rằng một hành động nhỏ dẫn đến những thay đổi lớn. Mô hình này là một động lực mạnh mẽ để toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh trong nhà trường quyết tâm thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, tích cực tuyên truyền đến mọi người xung quanh để nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông, và để tất cả mọi người cùng nhau “nói KHÔNG với tai nạn giao thông”.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ