Xung kính tình nguyện vì cộng đồng với chủ đề “Làm cho thế giới xanh sạch hơn”

Lập thành tích chào mừng kỉ niệm 72 ngày truyền thống học sinh sinh viên 9/1/1950 – 9/1/2022. Với khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” chi đoàn 10/3,4 đã thực hiện cuộc phát động “Mỗi đoàn viên thực hiện ít nhất 5 ngày tình nguyện” trong năm, sau khi phát động là phần thực hiện phần việc thanh niên thu gom rác thải xung quanh khu vực tượng đài chiến thắng Cấm Dơi.

Tuổi trẻ nhà trường đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, được đông đảo ĐVTN hưởng ứng

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ