Tuyên truyền học tập, phổ biến nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027!!!

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Quế Sơn lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong triển khai thực hiện Nghị quyết.
Sáng ngày 6/9/2023 đoàn thanh niên tổ chức buổi tuyên truyền học tập, phổ biến nghị quyết đại hội đoàn các cấp cho 782 ĐVTN trong nhà trường; về dự với buổi tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Ngọc Chín _ Bí thư chi bộ- hiệu trưởng nhà trường.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó bí thư đoàn trường nêu những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Đại hội đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Đại hội đoàn huyện Quế Sơn lần thứ XIV. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ