Trao trợ cấp hỗ trợ học sinh khó khăn bị ảnh hưởng cơn bão số 9

Hậu quả nặng nề của cơn bão số 9 tàn phá miền trung nói chung, Tỉnh Quảng Nam hay Huyện Quế Sơn nói riêng. Rất nhiều gia đình ĐVTN bì thiệt hại rất nặng nề. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Sáng ngày 09/11/2020, Chi hội Chữ thập đỏ trường THPT Quế Sơn đã trao 21 xuất trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 mỗi xuất 300.000đ. Cá nhân thầy Nguyễn Ngọc Chín- HT- Chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ trao 2 xuất, mỗi xuất 500.000đ. Tổng cộng 23 xuất với tổng số tiền: 7.300.000đ

 

 

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ