Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn và kỹ năng giải mật thư năm học 2022 – 2023

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ Đoàn thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ Đoàn. Đoàn trường đã tổ chức chương trình “Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn và kỹ năng giải mật thư” năm học 2022 – 2023; Cho hơn 100 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt tại các chi đoàn. Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày với những nội dung thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn thời kỳ mới, phù hợp với đối tượng và bám sát với mục tiêu đặt ra.


Trong buổi sáng, các cán bộ Đoàn của nhà trường đã được huấn luyện về kỹ năng giải mật thư; kỹ năng sinh hoạt tập thể; giới thiệu khái quát về teambuilding cũng như các yếu tố cần có để tổ chức một chương trình teambuilding và hoạt động ngoài trời đạt hiệu quả; và các bài múa hát tập thể. Nội dung buổi chiều của phiên tập huấn tập trung vào những vấn đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Theo đó, các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tập trung vào các phong trào thanh niên tình nguyện (chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, …), phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.Ngoài ra, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và công tác tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị cũng được nhấn mạnh chú trọng. Cuối buổi tập huấn, các đoàn viên cũng được tham gia vào các trò chơi do đồng chí Phan Lê Minh Thảo_ Chủ nhiệm CLB kỹ năng tổ chức để thực hành kỹ năng tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua chương trình, phong trào hành động, đội nhóm, CLB.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ