Ngoại khóa Tìm hiểu kiến thức Toán – Tin năm học 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022 của Tổ Toán – Tin; được sự cho phép của chi ủy chi bộ và BCĐ trường THPT Quế Sơn. Chiều ngày 15/11/2021 Tổ Toán – Tin tổ chức buổi ngoại khóa Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Toán – Tin cho học sinh khối 10.

NGOẠI-KHÓA-TỔ-TOÁN-TIN-NĂM-HỌC-2021-2022-THÀNH-CÔNG-TỐT-ĐẸP

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ