Mô hình không gian sáng tạo trẻ trong trường học

Xác định hoạt động tạo môi trường để học sinh phát huy tinh thần sáng tạo, tính tự chủ, đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng nguồn nhân lực. Ban Thường vụ đoàn trường phối hợp với CLB sáng tạo trẻ xây dựng mô hình “Không gian sáng tạo trẻ”.

Việc thúc đẩy mô hình “Không gian sáng tạo trẻ” tại trường thực sự cần thiết, là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học. Và đó cũng là điểm đến của các bạn yêu nghiên cứu khoa học, khám phá.

Không gian sáng tạo với các kệ đồ dùng như: Thiết bị điện tử, dụng cụ cơ bản, trưng bày sản phẩm … đã phần nào đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, khám phá của các thành viên CLB.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ