Lớp nhận thức về Đoàn cho thanh niên ưu tú năm học 2022 – 2023

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn luôn là cánh tay đắc lực của Đảng, là tổ chức tiên phong trong các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sáng ngày 4/03/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp cảm tình Đoàn năm học 2022 – 2023 cho thanh niên ưu tú của 21 chi đoàn.


Sau một thời gian ngắn được học tập, giác ngộ về tổ chức Đoàn, tất cả các thanh niên trong lớp học rất phấn khởi, hứa hẹn một lớp thanh niên có sức khỏe, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp nhiều cho các phong trào của Đoàn trường, nâng cao nhận thức, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đoàn, phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tương lai.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ