Lễ kết nạp Đảng viên năm học 2020-2021

Sau thời gian phấn đấu, nổ lực trong công tác, nhiệt huyết với phong trào công tác đoàn hội, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua. Quần chúng Nguyễn Thị Thu được BCH đoàn trường đánh giá cao và giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp. Sau khi tham gia lớp nhận thức về Đảng quần chúng Nguyễn Thị Thu đã được chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng vào lúc 7h30 ngày 14/5/2021.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ