KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

SỞ GD ĐT QUẢNG NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2020

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN GHI CHÚ
01/09-06/09 Bồi dưỡng trực tuyến CB,GV

Thi TNTHPT

Khai giảng năm học 2020-2021

BGH;GV

Theo QĐ

Toàn HĐ, Theo p/c nhiệm vụ

 
07/09 – 13/09 Kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh

Xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng kế hoạch GD bộ môn, GV xây dựng kế hoạch GD cá nhân

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

Xây dựng kế hoạch HĐNGLL

Xây dựng kế hoạch khảo sát CLHS Khối 10

Hoàn thành tổng hợp tăng thay năm học 2019-2020

BGH,ĐT, GV

 

Các tổ CM

 

 

 

Cô Hội

 

Thầy Thuận

 

Cô Hội

Cô Hội, Anh Trường

 
14/09-20/09 Hoàn thành Kế hoạch ngoại khoá các tổ; kế hoạch hoạt động tổ, kế hoạch kiểm tra nội bộ tổ; kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

GV dạy thêm đăng ký

Khảo sát CLHS 10, Chấm bài

Tổ CM

 

 

 

 

GV dạy thêm

Theo KH

 
21/09- 27/09

 

 

 

 

Hoàn thành đăng kí DTHT

Các tổ chức hoàn thành đại hội, Hội nghị

Hoàn thành việc thành lập đội tuyển HS giỏi các khối

GVDT

CĐ, ĐT, Chi Hội KH

Các tổ CM

 

 

 

28/09-04/10 Chuẩn bị cho HNCC-VC-NLĐ

Bồi dưỡng HSG

Theo phân công

Các tổ CM

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chín

 

 

SỞ GD ĐT QUẢNG NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN GHI CHÚ
05/10-11/10 Đại hội ĐT

Hội nghị CB-CC-VC

Bồi dưỡng học sinh giỏi

Hoàn thành các kế hoạch

Xét hồ sơ M,G học phí cho học sinh

ĐT

BGH;CĐ

GVBD

BGH, TTCM

Ban xét duyệt

 
12/10 – 18/10 Hoàn thành việc đăng ký DTHT

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHTNVN và PNVN

Khảo sát chất lượng khối 10

 

GVDT

ĐT, CĐ

 

 

 

HĐSP

 
19/10-25/10 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHTNVN và PNVN ĐT ; CĐ  
26/10- 01/11

 

 

 

 

Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường

Kiểm tra viêc DTHT

Tổ Hoá – TD

 

BQL

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Chín

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chín

 

 

 

SỞ GD ĐT QUẢNG NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN GHI CHÚ
02/11-08/11 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN

Kiểm tra HSSS

Kiểm tra nội bộ

Dự hội nghị giao ban tại Sở

CĐ,ĐT

 

BGH,TTCM

Theo kế hoạch

Theo KH

 

 
09/11 – 15/11 Kiểm tra giữa kì I

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN

Báo cáo luật Hôn nhân , gia đình

 

Theo KH

CĐ,ĐT

 

Ban pháp chế

 
16/11 – 22/11 Kiểm tra giữa kỳ I

Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày NGVN và khen thưởng năm học 2019-2020

Ngoại khoá Tổ Toán – Tin

Theo KH

BGH,CĐ,ĐT

 

 

Tổ Toán – Tin

 
22/11- 29/11

 

 

 

 

Báo cáo phòng chống bạo lực học đường

Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12

Ban pháp chế

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chín

 

 

 

 

 

 

SỞ GD ĐT QUẢNG NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                              KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2020

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THỰC HIỆN GHI CHÚ
30/11-06/12 ĐT tham gia hoạt động tình nguyện

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

Kiểm tra HSSS

Hoàn thành kiểm tra nội bộ- nộp

Thi GVG cấp trường

Báo cáo Phòng chống bạo lực học đường

Nộp đề tài dự thi KHKT vào Sở

– Thu học phí học thêm

ĐT

CĐ,ĐT

BGH

Theo KH

Theo KH

Ban Pháp chế

 

T Thuận

-Đăng kí số lượng đề KTHKI trước 05/12

-Thu tiền tiêm Văcxin cúm

07/12 – 13/12 Hoàn thiện sản phẩm KHKT

Xây dựng kế hoạch KTHKI

GVG: Báo cáo biện pháp

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Kiểm tra HSSS tổ CM

TK hội thi GVG

T Thuận;

 

GV đăng ký

CĐ,ĐT

 

Theo KH

 
14/12 – 20/12 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12

Các tổ p/c soạn đề cương ôn tập KTHKI, P/C ra đề các môn trường ra đề

CĐ,ĐT

 

Theo kế hoạch

Đăng kí thi GVG cấp tỉnh
21/12- 27/12

 

 

Kiểm tra nội bộ

Kiểm kê 0 giờ

Ngoại khoá Tổ Văn (thi sáng tác)

Ôn tập KHHKI

Theo kế hoạch

Theo QĐ

Tổ Văn

 
28/12 – 03/01 Chuẩn bị hồ sơ KHHKI

Kiểm kê 0 giờ

Nghỉ tết DL

Theo kế hoạch

Theo QĐ

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN NGỌC CHÍN

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ