Hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số quốc gia” 10/10/2023 “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

Nhằm Nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường về vai trò, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cuộc sống hằng ngày. Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới ĐVTN, tổ công nghệ số của nhà trường đã đồng loạt ra quân tuyên truyền về ngày chuyển đổi số đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Thanh niên Việt Nam cho 100% ĐVTN trong nhà trường.

Một số hình ảnh của tổ công nghệ số


thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ