Hoạt động trải nghiệm một ngày làm sinh viên trường đại học FPT

Đoàn trường phối hợp với đoàn trường đại học FPT Đà Nẵng tổ chức hoạt động trải nghiệm một ngày làm sinh viên đại học FPT Đà Nẵng vào ngày 18/4/2021 cho gần 100 ĐVTN khối 12


Chương trình Open day “Một ngày là sinh viên” do Đại học FPT Đà Nẵng tổ chức với mong muốn giúp học sinh THPT hiểu giá trị của bản thân, định hướng rõ ràng về nghề nghiệp và trải nghiệm đời sống sinh viên. Tham gia hoạt động, học sinh được tham gia thực tế lớp học chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế Mỹ thuật số, CNTT, Du lịch – Khách sạn, kỹ năng mềm… Bên cạnh đó, học sinh được khám phá “đặc sản” của ĐH FPT, đó là võ Vovinam và bộ môn nhạc cụ dân tộc.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ