Hành trình về địa chỉ đỏ năm học 2023- 2024: Di tích lịch sử cấp tỉnh “An ninh khu V”!!!

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, có những hành động thiết thực, ý nghĩa để cùng tri ân các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Giúp các em có trải nghiệm mới, cho các e hiểu hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh cao cả của những người mẹ, anh hùng đi trước. Lịch sử trong những trang sách tuy đã thuộc nằm lòng, nhưng tận mắt tham quan di tích, nghe thuyết trình về lịch sử ngay tại địa chỉ đỏ, đoàn viên, thanh niên càng thấm thía hơn về hoạt động cách mạng cũng như sự hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ và nhân dân trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.


Ngày 6/1/2024 Đoàn thanh niên tổ chức hành trình hướng về địa chỉ đỏ: Di tích lịch sử “An ninh khu V” – Bắc Trà My – Quảng Nam. Hành trình về nguồn lần này, các ĐVTN được lắng nghe về những chiến công, những trận đánh, những căn hầm bí mật cùng những bút tích, tài liệu … các bạn đoàn viên như được trở lại với quá khứ hào hùng, cảm nhận sâu sắc những gian khổ và sự kiên cường của các bậc anh hùng đã đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc.


Liên khu V, khúc ruột miền Trung trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là địa bàn chiến lược, có vị trí cực kỳ quan trọng không chỉ đối với cách mạng nước ta mà còn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cả 03 nước Đông Dương.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, trong 09 năm kháng chiến chống Pháp, Công an Liên khu V đã sát cánh cùng các lực lượng khác dũng cảm chiến đấu, chặn bước tiến của quân xâm lược, chủ động bố trí lực lượng bám sát địa bàn, xây dựng cơ sở cách mạng; đẩy mạnh công tác trừ gian, phá tề, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng; đồng thời vận động quần chúng “phòng gian bảo mật”, thực hiện khẩu lệnh “3 không”; khám phá nhiều vụ gián điệp, biệt kích và bọn phản động; bảo vệ ANTT vùng tự do, hậu căn cứ, góp sức cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go, ác liệt, để bảo toàn, duy trì và phát triển lực lượng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy, lực lượng An ninh Khu V đã nhanh chóng chuyển hướng tổ chức và hoạt động. Một bộ phận ở lại chuyển sang các Ban địch tình, Ban bảo vệ căn cứ của Đảng, thực hiện “3 cùng” với dân để nắm tình hình; tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh chính trị đòi hiệp thương tổng tuyển cử, chống địch “tố cộng, diệt cộng” để bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở và giữ gìn lực lượng Cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đầy khó khăn, hy sinh, gian khổ, đã có gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ công an anh dũng hy sinh trên mảnh đất quê hương Khu V, trên 5.000 đồng chí là thương binh. Điều đó khẳng định trong bất cứ tình hình nào, lực lượng CAND luôn luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, không sợ gian khổ hy sinh, đoàn kết chặt chẽ, công tác tận tụy, sáng tạo, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, nêu nhiều tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn dân, toàn quân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ