Đoàn trường THPT Quế Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022. Phát động phong trào học sinh 3 tốt. Phát động phong trào “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2019-2022.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ