Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2021

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 12/12/2021 các chi đoàn khối 11, chi đoàn 10/1,2,3,4 đã thực hiện cuộc phát động “Mỗi đoàn viên thực hiện ít nhất 5 ngày tình nguyện” trong năm, sau khi phát động là phần thực hiện phần việc thanh niên giúp đỡ bà con, trồng 400 cây cau dọc hai bên đường thôn An Lộc.

Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội và các thành viên tập thể ngày càng vững mạnh.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ