Trường THPT Quế Sơn tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường với các bậc phụ huynh và các em học sinh năm học 2021-2022.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động tháng 2 của đoàn thanh niên. Đoàn trường đã phối hợp với chính quyền Tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo trường với các bậc phụ huynh và các em học sinh năm học 2021-2022. Thành phần tham dự bao gồm các thầy cô giáo trong BGH, BTV đoàn trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và 21 bí thư chi đoàn các lớp.

Trong buổi đối thoại, các thầy cô giáo lãnh đạo nhà trường đã nhận được 46 câu hỏi của các bậc phụ huynh và các em học sinh liên quan đến các nội dung như công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc dạy và học trực tuyến, hoạt động trải nghiệm, hoạt động Đoàn, cơ sở vật chất, vấn đề thu góp và đặc biệt là vấn đề hường nghiệp, chọn trường, chọn nghề, các phương án tuyển sinh năm 2022 của các trường đại học.

Các thầy cô trong BGH đã lần lượt trả lời các câu hỏi và cơ bản đã thỏa mãn được yêu cầu của câu hỏi mà các bậc phụ huynh và các em học sinh đặt ra.

thông báo

tin liên quan


Điện thoại

Email

Thông Báo

Chuyên Môn

Nội Bộ